En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 09 25 įsakymas Nr.381 “Dėl iniciavimo nemėžio dvaro sodybos fragmentų (IP 902, MC 904) Vilniaus aps., Vilniaus r. sav, Nemėžio k., skelbimo valstybės saugomais"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL INICIJAVIMO NEMĖŽIO DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ (IP 902, MC 904)

VILNIAUS APS., VILNIAUS R. SAV, NEMĖŽIO K., SKELBIMO VALSTYBĖS

SAUGOMAIS

2007 m. rugsėjo 25 d. Nr. Į-381

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-

5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

1. Inicijuoju Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (IP 902, MC

904) Vilniaus aps., Vilniaus r. sav., Nemėžio k., skelbimą

valstybės saugomais.

2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

DIREKTORIUS                                                     ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija