En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Pradedamas nekilnojamosios kultūros vertybės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074, buvęs kodas U35) rajono lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano baigiamasis etapas.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 -05-30 įsakymas Nr. Į-193 „Dėl Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074, buvęs kodas U35) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ su 2008-10-23 pakeitimu.

Planavimo tikslas – užtikrinti Kėdainių senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą;

Planavimo uždavinys – nustatyti (patikslinti) Kėdainių senamiesčio teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus.

Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel.: (8 37) 20 86 64, el. paštas kaunas@heritage.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; www.lpaminklai.lt; el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt;

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108;

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033 Kaunas, tel.: (8 37) 20 86 64, el. paštas kaunas@heritage.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui iki 2014-03-14.

Spausdinimo versija