En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 09 07 įsakymas Nr.358 “Dėl inicijavimo dviejų smuklių komplekso (ATV 525), Šiaulių aps., Pakruojo r. sav., Žeimelio mstl., skelbimo valstybės saugomu"

                  KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                            ĮSAKYMAS

                               

DĖL INICIJAVIMO DVIEJŲ SMUKLIŲ KOMPLEKSO (ATV525), ŠIAULIŲ APS.,

  PAKRUOJO R. SAV., ŽEIMELIO MSTL., SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMU

                               

                  2007 m. rugsėjo 7 d. Nr. Į-358

                             Vilnius    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-

5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

    1.  Inicijuoju  Dviejų smuklių komplekso  (AtV525),   Šiaulių

aps.,  Pakruojo  r.  sav., Žeimelio  mstl.,  skelbimą   valstybės

saugomu.

    2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.DIREKTORIUS                                   ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija