En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Informacinis pranešimas apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą

Rengiamas kultūros paveldo objekto – Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. Į-129 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“.

Planavimo tikslai – užtikrinti Rietavo dvaro sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždaviniai – nustatyti Rietavo dvaro sodybos teritorijos ir apsaugos zonos ribas bei paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Rietavo dvaro sodyboje, jos teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: vadovaujantis Kultūros ministro ir Aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys, Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel. (8-444) 5 14 67, telsiai@heritage.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius; tel. (8 5) 261 84 11; el. p. marija@pri.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/taxonomy/term/108.

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Gėlių g. 1, LT-87111 Telšiai, tel. (8-444) 5 14 67, telsiai@heritage.lt.

Spausdinimo versija