En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2014 m. vasario 10 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame padalinyje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

1. Kauno tvirtovės blindažo (u. k. 26541, S680), esančio Kybartų g. 36, Kauno m. duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas;

2. Kauno tvirtovės blindažo (u. k. 26537, S676), esančio Marijampolės pl., Kauno m. duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas;

3. Koplytėlės (u. k. 9333, D28, DV1335), esančios Surviliškio mstl., Kėdainių r. duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas;

4. Kėdainių sinagogos (u. k. 12965, S618), esančios Smilgos g. 13, Kėdainiuose duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas;

5. Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149, U30) duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo klausimas. Kitų objektų ir kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros statinių svarstymas.

Spausdinimo versija