En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2014-01-16 įsakymas Nr. Į-17 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymo nr. Į-329 ,,Dėl prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus,

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. Į-329 ,,DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS, Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, TAIP PAT VERTYBIŲ, KURIOS YRA VIENA IŠ NEKILNOJAMOJO IKULTŪROS PAVELDO STATINIO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, IR DAILĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TYRIMŲ, KONSERVAVIMO BEI RESTAURAVIMO IR APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBUS IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOIS PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2014 m. sausio 16 d. Nr. Į-17

VilniusPakeičiu Prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbus iš nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 329 ,,Dėl prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbus iš nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau 2.1 punktą taip:

,,2.1. valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų taikomuosius tyrimus, privalomus atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, remontą, avarijos grėsmės pašalinimą, konservavimą, restauravimą bei tvarkybos darbų planavimą ir projektavimą;“.

 

Direktorė                                                                                     Diana Varnaitė

Spausdinimo versija