En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Teismas panaikino dalies administracinių sprendimų galiojimą Noreikiškių dvaro sodybos teritorijoje

2014-01-24

Didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukęs statybų atvejis buvusio Noreikiškių dvaro sodybos teritorijoje (Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.) teismuose pasiekė finišą. 2014 m. sausio mėnesį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - Teismas) priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį.

Teismas atmetė Kauno r. savivaldybės administracijos ir privačios bendrovės apeliacinius skundus bei paliko nepakeistą Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą, kuriuo panaikinta dalis administracinių sprendimų, sudariusių prielaidas Noreikiškių dvaro sodybos teritorijos dalinimui atskirais sklypais, jų naudojimo paskirties keitimui ir statybų juose leidimams. Šis sprendimas suformavo aiškią teismų praktiką, kuri ateityje apsaugos Lietuvos dvarus ir jų teritorijas nuo neteisėto „parceliavimo“ – išskaidymo sklypais - siekiant užstatyti privačiais namais.

Kultūros paveldo objekto – buvusio Noreikiškių dvaro sodybos – teritorijos žalojimas prasidėjo 2006 metais, kai Kauno r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas detalusis planas, suskaidęs dvaro teritoriją sklypais, o vėliau atvėręs kelią žemės naudojimo paskirties pakeitimui ir neteisėtiems statybų leidimams. Kultūros paveldo departamento (toliau - Departamento) atstovai nebuvo įtraukti nei į teritorijų planavimo, nei į statybos procesus, nors tai buvo privaloma pagal galiojančius teisės aktus. Šiandien Noreikiškių dvaro teritorijoje tebestovi privačios bendrovės neteisėtai pastatyti devyni gyvenamieji namai.

Šia teismo nutartimi buvo apgintas viešasis interesas. „Tinkama saugomų teritorijų apsauga yra suinteresuota visa visuomenė [...], todėl nagrinėjamu atveju viešojo intereso pažeidimas yra siejamas su [...] kultūros paveldo dalimi, kurią sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija“ – rašoma Teismo nutartyje.

Kultūros paveldo departamentas pažymi, kad ši laimėta byla yra viena reikšmingiausių kovoje dėl dvarų saugojimo ir puoselėjimo. Ne tik todėl, kad tolesnės statybos Noreikiškių dvaro sodybos teritorijoje nebevyks, bet dėl to, kad suformuotas precedentas, tikėtina, atbaidys nesąžiningus asmenis nuo neteisėtų statybų Lietuvos dvarų teritorijose ir padės lengviau ir greičiau spręsti analogiškas bylas.

Kontaktiniai asmenys:

Asta Naureckaitė

8 37 20 85 84

asta.n@heritage.lt

Svaigedas Stoškus

8 37 22 86 41

s.stoskus@heritage.lt

 

Spausdinimo versija