En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Dėl archeologinių tyrimų ataskaitų recenzavimo

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinė archeologijos komisija (toliau – MAK) 2013-12-10 posėdyje Nr. 57 apsvarstė ir pritarė pataisytai ataskaitos recenzijos formai, kuri papildyta mokslinės informacijos, teikiamos leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, recenzija (ji neatskiriama ataskaitos recenzijos dalis). Nauja recenzijos forma pridedama (du MS Word failai). Taip pat minėto posėdžio metu nutarta:

1. tyrimų ataskaita priimama tik gavus pagal recenziją pataisytą mokslinę informaciją leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“;

2. laiku (iki birželio 1 d.) nepristačius tyrimų ataskaitos arba tyrimų ataskaitų, kurioms atidėtas parengimo terminas, atveju, tyrėjas neatleidžiamas nuo prievolės laiku, t.y. ne vėliau kaip iki birželio 1 d., pateikti mokslinę informaciją leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“.

3. laikyti, kad už gautą leidimą atsiskaityta tik tuomet, kai MAK sekretorius gauna keliamiems reikalavimams atitinkančią mokslinę informaciją leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, el. paštu mak@heritage.lt.

Taip pat primename, kad, prieš pateikdami Kultūros paveldo departamentui recenzuotas ataskaitas ar ataskaitas recenzavimui, būtina el. pаštu, mak@heritage.lt, išsiųsti mokslinės informacijos (straipsnio ar lentelės) leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ el. versiją. Formuojant el. laiško pavadinimą („subject“, tema ir pan.), prašytume laikytis šios tvarkos: [ATL info:] [metai], [pavardė] [vardo pirmoji raidė], [vietovės pavadinimas], [adresas] [leidimo metai ir numeris], {pirminis, pataisyta} (pvz., „ATL info: 2013, Augustinavičius R., Vilnius, Liejyklos g. 4, 2013 m. leidimas Nr. LA-222, pataisyta“). Tai leistų operatyviau ir kokybiškiau dirbti su Jūsų teikiamomis el. versijomis ir jas perduoti leidinio „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ redakcinei kolegijai. Taip pat prašytume vienu el. laišku siųsti informaciją tik už vieną, o ne kelis leidimus.

Be to, pažymime, kad reikalavimai mokslinei informacijai taip pat pateikti naujausiame „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje“ leidinyje (ISSN 1392-5512, p. 705-706) bei jie reglamentuoti paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 24 ir 65 punktuose.

Tyrėjų, kuriems iki 2013-12-20 buvo priimtos ataskaitos už 2013 m. vykdytus tyrimus, prašome ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 31 d. Kultūros paveldo departamentui el. paštu, mak@heritage.lt, pateikti mokslinės informacijos leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ el. versijas.

PrisegtukasDydis
20131211_ataskaitos_recenzija_forma.doc54 KB
20131211_atl_recenzija_forma.doc33.5 KB
Spausdinimo versija