En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 08 23 įsakymas Nr.339 “Dėl inicijavimo T.Ivanausko obelynės sodybos (MC 30812) Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, skelbimo valstybės saugoma"

                 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                            ĮSAKYMAS

                               

DĖL INICIJAVIMO T. IVANAUSKO OBELYNĖS SODYBOS (MC 30812) KAUNO R.

    SAV., AKADEMIJOS SEN., AKADEMIJOS MSTL., OBELYNĖS G. 6, 8,

                    SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMA

                               

                2007 m. rugpjūčio 23 d. Nr. Į-339

                             Vilnius    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-

5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

    1. Inicijuoju T. Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812)  Kauno

r.  sav.,  Akademijos sen., Akademijos mstl., Obelynės g. 6,   8,

skelbimą valstybės saugoma.

    2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.DIREKTORIUS                                   ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija