En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Tikslesnė kultūros paveldo objektų apskaita – investuotojų ir projektuotojų patogumui

2014-01-14

Sausio pradžioje Kultūros paveldo departamentas apibendrino 2013 m. Kultūros vertybių registro duomenų tikslinimo rezultatus. Iš jų matyti, kiek ir kokiems kultūros paveldo objektams per praeitus metus buvo suteikta ar panaikinta teisinė apsauga, kokios vertingosios objektų savybės buvo patikslintos, nustatytos.

Pastarųjų kelerių metų prioritetu išlieka Kultūros vertybių registre esančių objektų duomenų tikslinimas. 2013 metais 682 tokių objektų vertingosios savybės buvo patikslintos, o 52 buvo panaikinta teisinė apsauga. Kultūros vertybių registrą papildė 123 nauji objektai.

„Kultūros paveldo objektų apskaita ir ypač jų vertingųjų savybių tikslinimas yra kertinis žingsnis, nuo kurio prasideda paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo darbai. Norėdami apsaugoti kultūros paveldo vertybes turime labai tiksliai žinoti, ką konkrečiai saugome. Kasmet sparčiau tikslindami kultūros vertybių duomenis, užtikriname aiškesnius reikalavimus paveldo objektų apsaugai bei palengviname investuotojų ir projektuotojų apsisprendimus dėl panaudojimo ir projektavimo tokiuose objektuose. 2013 m. itin didelį dėmesį skyrėme tų kultūros paveldo objektų, kuriuos rengiamasi tvarkyti, apskaitos dokumentų tikslinimui“ – paveldo objektų apskaitos prasmę aiškino Departamento direktorė Diana Varnaitė.

Ypač pasistūmėjo pačių sudėtingiausių kultūros paveldo vietovių vertingųjų savybių nustatymas. 2013 metais pabaigti tikslinti Vilniaus senamiesčio apskaitos duomenys. Patvirtintos dar 13 vietovių vertingosios savybės: Klaipėdos ir Telšių senamiesčių, Rokiškio, Druskininkų, Rusnės istorinių centrų, etnografinių Dargužių (Varėnos r.), Salų (Ignalinos r.), Beržoro (Plungės r.) kaimų ir kt.

Vertingosios savybės buvo nustatytos Renavo (Mažeikių r.) ir Žeimių (Jonavos r.) dvaro sodyboms, evangelikų reformatų bažnyčiai Biržuose, Videniškių Atgailos kanauninkų vienuolyno ir Šv. Lauryno bažnyčios pastatų kompleksui (Molėtų r.), eilei Trakų karaimų namų, Šv. Apašt. Petro ir Povilo (kitaip - Saulės) kapinėms Vilniuje bei daugybei kitų reikšmingų kultūros paveldo objektų. Patikslinti keliolikos 1863 m. sukilimą menančių istorinių objektų duomenys. Sutvarkyta Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate esančių archeologijos paminklų apskaitos dokumentacija.

Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą paveldo objektų vertingąsias savybes, jų teritorijų ribas ir reikšmingumo lygmenis nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. Jų prie Departamento veikia keturios, iš kurių viena specializuota – skirta archeologinio paveldo objektams svarstyti. Šiuo metu steigiama ir penktoji Taryba, kuri svarstys memorialinio ir istorinio paveldo objektus.

Kontaktinis asmuo:

Rita Kuncevičienė

r.kunceviciene@heritage.lt

8 5 2 73 11 01

 

Vilniaus senamiestis, KPD Vilniaus teritorinio padalinio nuotrauka

 

 

 

 

Žeimių dvaro sodyba (Jonavos r.), KPD Kauno teritorinio padalinio nuotrauka

 

 

 

 

Evangelikų reformatų bažnyčia Biržuose, KPD Panevėžio teritorinio padalinio nuotrauka

Spausdinimo versija