En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 08 08 įsakymas Nr.327 “Dėl inicijavimo buv. dvaro sodybos fragmentų (Ip744, La413/2479) Širvintų r. sav., Juodiškių k., skelbimo valstybės saugomais"

                 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                            ĮSAKYMAS

                               

DĖL INICIJAVIMO BUV. DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ (IP744, LA413/2479)

  ŠIRVINTŲ R. SAV., JUODIŠKIŲ K., SKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMAIS

                               

                2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. Į-327

                             Vilnius    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-

5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

    1.  Inicijuoju  buv. dvaro sodybos fragmentų  (IP744,  LA413/

2479)  Širvintų  r.  sav.,  Juodiškių  k.,  skelbimą    valstybės

saugomais.

    2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.DIREKTORIUS                                   ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija