En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 06 20 įsakymas Nr.256 “Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo p

                         KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

                    PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                                              ĮSAKYMAS

                                

         DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ   

    TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ ŠVENTOJO

              SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL

            BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE

             (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMAI SKIRTŲ

  VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                

                                               2007 m. birželio 20 d. Nr. Į-256

                                                                   Vilnius

   

          Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153- 5571) 5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu, Šventojo Sosto ir  Lietuvos Respublikos sutartimi dėl bendradarbiavimo  švietimo ir  kultūros  srityje  (Žin., 2000, Nr.  67-2024)  bei   Lietuvos Respublikos   įgaliotos   institucijos  ir   Lietuvos Vyskupų Konferencijos   susitarimu  dėl  Šventojo  Sosto  ir  Lietuvos Respublikos  sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir  kultūros srityje 13 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo,

            tvirtinu   Prašymų  finansuoti  kultūros  paveldo  objektų tvarkybos  ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Šventojo  Sosto ir  Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo  švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

   

DIREKTORIUS                                                                             ALBINAS KUNCEVIČIUS

 

PrisegtukasDydis
Tvarkos aprašas.doc54 KB
1 priedas.doc41 KB
2 priedas.doc32.5 KB
3 priedas.doc34 KB
4 priedas.doc35.5 KB
5 priedas.doc33 KB
6 priedas.doc32.5 KB
7 priedas.doc32.5 KB
Spausdinimo versija