En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 05 18 įsakymas Nr.187 “Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos užpildymo taisyklių ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formos užpildymo taisyklių patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

                               

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

                               

2007 m. gegužės 18 d. Nr. Į-187

Vilnius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 24 punktu ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-451 (Žin., 2005, Nr. 45-1474; 2006, Nr. 107-4068), 13.2 ir 13.4 punktais:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos užpildymo taisykles.

1.2. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formos užpildymo taisykles.

2. Į p a r e i g o j u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyrių kontroliuoti, kaip Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos skyrių ir teritorinių padalinių pareigūnai laikosi šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių.

 

 

 

 

Direktorius                                                     Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija