En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2013-09-18 įsakymas Nr. Į-279 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos paveldotvarkos 2013 metų programos kultūros paveldo objektų, jų tvarkybos, tyrimų ir projektavimo darbų bei kitų veiksmų sąrašo patvirtinimo ir kai

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮGYVENDINAMOS PAVELDOTVARKOS 2013 METŲ PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, JŲ TVARKYBOS, TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO DARBŲ BEI KITŲ VEIKSMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2013 m. rugsėjo 18 d. Nr. Į-279

VilniusAtsižvelgdama į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) vykdomų Paveldotvarkos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų tikslinimo bei šiose programose numatyto rezervo lėšų skyrimo komisijos, sudarytos Departamento direktoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. Į-143 (su 2012 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. Į-206 redakcija), posėdžio 2013 m. rugsėjo 18 d. protokolą Nr. 1:

KEISTA (preambulė):

2013 10 21 įsakymu Nr. Į-308

1. Tvirtinu Paveldotvarkos 2013 m. programos kultūros paveldo objektų, jų tvarkybos, tyrimų ir projektavimo darbų bei kitų veiksmų sąrašą (pridedamas).

2. Pavedu:

2.1.Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriui, vadovaujantis 2012 m. balandžio 3 d. Pavedimo sutarties Nr. 3-8 14 punktu, parengti papildomą susitarimą dėl sutarties pakeitimo;

2.2. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriui paskelbti šį įsakymą Departamento interneto svetainės skyriuje ,,Finansuoti projektai“.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Departamento direktoriaus 2013 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. Į-84 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos Paveldotvarkos 2013 m. programos kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų ir kitų veiksmų sąrašo patvirtinimo“;

3.2. Departamento direktoriaus 2013 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. Į-163 ,,Dėl lėšų skyrimo iš Paveldotvarkos 2013 m. programoje numatytų lėšų kultūros paveldo objektų tyrimų ir tvarkybos darbų projektams rengti“;

3.3. Departamento direktoriaus 2013 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. Į-199 ,,Dėl lėšų skyrimo Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (27316) stogų ir bokštelių restauravimo projektui parengti iš Paveldotvarkos 2013 m. programoje numatytų lėšų kultūros paveldo objektų tyrimų ir tvarkybos darbų projektams rengti“;

3.4. Departamento direktoriaus 2013 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. Į-200 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. Į-84 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgyvendinamos Paveldotvarkos 2013 m. programos kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų ir kitų veiksmų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių                      Algimantas Degutis

PrisegtukasDydis
2013-09-18 įsakymo Nr. Į-279 priedas_Sąrašas.xls49 KB
Spausdinimo versija