En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Europos paveldo dienos „Epochų ženklai“ Plungėje

2013-09-26

Europos paveldo dienos ir Lietuvoje ir Plungėje jau tapo tradicija. Plungėje jos rengiamos bendradarbiaujant su mokyklomis, muziejais, bibliotekomis. Dalyvavimas renginiuose suteikia galimybę jaunajai kartai suprasti kultūros paveldo apsaugos vertę.

Šių metų tema - „Epochų ženklai“. Dienų renginiais siekiama atkreipti dėmesį į Žemaitijos krikšto pėdsakus kultūros paveldo objektuose: dvaruose, bažnyčiose, architektūroje, literatūroje ir mene.

Įdomų, istoriškais faktais pagrįstą pranešimą „Žemaitijos krikštui 600 metų“ skaitė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas Andriejus Sabaliauskas. Pranešimą iliustravo Justino Lingio to paties pavadinimo dokumentinis filmas.

Pristatydama antrąją temą -„Kunigai šviesuoliai, turėję lemiamą įtaką Plungės krašto švietimo raidai“, Švietimo istorijos muziejaus vadovė Danutė Ardavičienė teigė, kad žemaičius ir visą Lietuvą į šviesą pirmieji ėmė vesti dvasininkai. Pirmieji šviesuliai - Martynas Mažvydas ir Kristijonas Donelaitis - sukūrė pirmąsias lietuviškas knygas, o vyskupas Motiejus Valančius, Kazimieras Skrodzkis ir kt. steigė parapijines mokyklas, mokė, gydė vargšus baudžiauninkus.

Konferencijos dalyviai peržiūrėjo dokumentinį filmą, kurį sukūrėme kartu su mūsų talkininkais - Žemaitijos krašto televizija.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta grafo mecenato Jurgio Tiškevičiaus darbams, puoselėjant Žemaičių Kalvariją, Kryžiaus kelio stočių apžvalgai.

Ypač šventiškumo suteikė mokytojo Broniaus Kleinausko pranešimas „Parapijos kunigų ir bažnyčios istorija“, iliustruotas jaunųjų muzikantų giesmėmis. Labai įdomus, verčiantis susimąstyti ir įvertinti moraliniu aspektu dabar besikeičiančius papročius doktoranto kunigo Sauliaus Stumbro pranešimas „Tradicija ir modernumas šermeniniuose Žemaičių Kalvarijos kalnuose: giesmės, maldos ir apeigos“.

Susirinkę į parapijos salę, pasidžiaugėme moksleivių piešinių paroda „Po krikščionybės sparnu“.

Kasmet šiose Europos paveldo dienose matome vis daugiau mokinių ir mokytojų. Tai galimybė moksleiviams arčiau prisiliesti prie kultūros paveldo palikimo, susipažinti su iškiliais mūsų krašto žmonėmis, mecenatais, išreikšti savo mintis ir vaizdus fotografijose ir piešiniuose, skleisti krikščionybės idėjas žodžiu, daina, giesme.

Apdovanoti Savivaldybės dovanomis, pavaišinti skanėstais, baigėme šių metų Europos paveldo dienas „Epochų ženklai“.

Noriu nuoširdžiai padėkoti Žemaičių Kalvarijos mažosios bazilikos rektoriui Jonui Ačui, nuolatiniam mūsų pagalbininkui kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, klierikui Donatui Liutikai, Klaipėdos universiteto doktorantui Sauliui Stumbrai, Žemaičių Kalvarijos mokytojams, ypač Broniui Kleinauskui, už didelį indėlį, kasmet rengiant paveldo dienas. Dėkojame Akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos mokiniams muziejininkams, jų vadovei Danutei Ardavičienei už meninių programų rengimą, pagalbą ir dalyvavimą. Džiaugiamės Alsėdžių seniūnijos moterų klubo, parapijos dalyvavimu paveldo šventėje.

Architektūros ir teritorijų planavimo sk. vyr. specialistė Vitalina Šidlauskienė

Spausdinimo versija