En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kviečiame į knygos "Kražių bažnyčios paveikslas Šventieji Benediktas ir Skolastika, garbinantys Mergelę Mariją" pristatymą

2013-09-19

2013 m. Kražių miesteliui bei visai Žemaitijai yra išskirtiniai dėl kelių svarbių datų: sukanka 600 m. kaip buvo įsteigta Žemaitijos vyskupystė, praėjo 760 m. nuo pirmojo Kražių miestelio paminėjimo, 250 m. nuo dabartinės bažnyčios pastatymo bei 120 m. po "Kražių skerdynių". Atsižvelgiant į šias sukaktis, išleista knygelė Kražių bažnyčios paveikslas „Šventieji Benediktas ir Skolastika, garbinantys Mergelę Mariją“, kurioje skaitytojas supažindinamas su Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios didžiajame altoriuje kabančiu paveikslu. Knygelėje išsamiai apžvelgiamos paveikslo atsiradimo aplinkybės, jo kabėjimo vietos ir artimiausios supančios aplinkos pokyčių istorija. Po restauracijos buvo galima pažvelgti į paveikslą be aptaisų, todėl knygelėje pirmą kartą pateikiama drobės be aptaisų meninė analizė.

Knygelę 2013 m. rugsėjo 29 d. Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje po 12.30 val. šv. Mišių pristatys knygelės autorius, Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Kultūros paveldo ir turizmo magistratūros programos magistras Darius Žukauskas.

Spausdinimo versija