En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2013-03-29 įsakymas Nr. Į-109 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 m. veiklos plano 02.004.01.02.04 priemonės "Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo rei

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2013 M. VEIKLOS PLANO 02.004.01.02.04 PRIEMONĖS "VYKDYTI JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO (PAVELDOTVARKA) PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS PROGRAMĄ" KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ 2013 M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. kovo 29 d. Nr. Į-109

Vilnius

Vadovaudamasi 2013 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kanclerio patvirtintomis 2013 metų programos 02.004 "Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga" sąmatomis ir atsižvelgdama į Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2013 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. S-1(6.2.-178) "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 metų paveldosaugos programų projektų",

t v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 m. veiklos plano 02.004.01.02.04 priemonės "Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą" kultūros paveldo objektų ir jų tvarkybos darbų 2013 m. sąrašą (pridedamas).

 

Direktorė                                                Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
priedas isak.xls35 KB
Spausdinimo versija