En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketos suvestinė už 2013-09-30 – 2013-12-31 laikotarpį:

Eil.
Nr.
Anketos Klausimas Atsakymas
TAIP
Atsakymas
Ne
1. ar jie pakankamai informuoti apie institucijos darbo laiką 11 3
2. ar jiems patogus institucijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas 12 2
3. ar jiems tenka ilgai laukti priėmimo 3 11
4. ar mandagiai jie aptarnaujami 14  
5. ar jiems rūpimi klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai 14  
6. ar juos patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai 13 1
7. ar jie informuoti apie veiksmus, kurių institucija ėmėsi spręsdama jų klausimus 14  
8. kaip vertina aptarnavimo kokybę Labai gerai Gerai Patenkinamai
11 1 2
Spausdinimo versija