En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 10 09 įsakymas Nr.552 “Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. Į-120 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įsteigto Kultūros paveldo centro reorganizavimo" prip

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. Į-120 „DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ĮSTEIGTO KULTŪROS PAVELDO CENTRO REORGANIZAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2006 m. spalio 9 d. Nr. Į-552

Vilnius
 

Vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. Į-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1474; 2006, Nr. 107-4068), 13.4 punktu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2006-06-30 pavedimą Nr. 23-4457 bei atsižvelgdamas į Vyriausybėje 2006-06-23 įvykusio pasitarimo protokolą Nr. 24-106,

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. Į-120 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įsteigto Kultūros paveldo centro reorganizavimo“ (Žin., 2006, Nr. 35-1279).

Direktorius                                                        Albinas Kuncevičius

Spausdinimo versija