En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. Į-76 "DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2013 M. VEIKLOS PLANO 02.004.01.02.03 PRIEMONĖS „VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJ

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2013 M. VEIKLOS PLANO 02.004.01.02.03 PRIEMONĖS „VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) PROGRAMĄ“ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR JŲ TVARKYBOS DARBŲ 2013 M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. kovo 6 d. Nr. Į-76

Vilnius

 Vadovaudamasi 2013 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kanclerio patvirtintomis 2013 metų programos 02.004 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ sąmatomis ir atsižvelgdama į Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2013 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. S-1(6.2.-178) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 metų paveldosaugos programų projektų“ bei Dvišalės nuolatinės komisijos 2013 m. vasario 25 d. posėdžio protokolą Nr. 1,

t v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 m. veiklos plano 02.004.01.02.03 priemonės „Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą“ kultūros paveldo objektų ir jų tvarkybos darbų sąrašą (pridedamas).
Direktorė                                                            Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
SOSTAS 2013_isakymo priedas.xls26 KB
Spausdinimo versija