En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2006 07 28 įsakymas Nr.354 “Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais"

        KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                            ĮSAKYMAS

                               

   DĖL INICIJAVIMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO VALSTYBĖS

                            SAUGOMAIS

                               

                  2006 m. liepos 28 d. Nr. Į-354

                             Vilnius

   

    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros

paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-

5571) 5 straipsnio 10 dalies 6 punktu bei 10 straipsnio 1 dalimi:

    1. Inicijuoju šių kultūros paveldo objektų skelbimą valstybės

saugomais:

    1.1.   Zervynų  kaimo  gyvenvietės  (AtR153),  Zervynų    k.,

Marcinkonių sen., Varėnos r.;

    1.2. Kėdainių dvaro sodybos (AtV390), Kėdainių m.;

    1.3. Lietuvos karių kapų Šančių kapinėse (IR326), Kauno m.;

    1.4. buv. kunigų seminarijos pastato (IP1422AtV), Vilkaviškio

m.;

    1.5. Kultūros paveldo departamento prie

         Kultūros ministerijos direktoriaus

         2006 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. Į-601

         (nuo 2006 m. lapkričio 5 d.)

         (Žin., 2006, Nr. 118-4537) redakcija

    Šv.   arkangelo   Mykolo  bažnyčios  ir  Marijonų  vienuolyno

(AtV365),   Bažnyčios/J.   Bendoriaus   46/1,   3,   Marijampolė,

Marijampolės r., Marijampolės aps.;

    1.6.  Marijampolės  karinio  miestelio maniežo  (MC   17388),

Vytauto g. 72, Marijampolės m.;

    1.7.  Lidijos  Meškaitytės sodybos (MC17361), Antšvenčių   k,

Smalininkų sen., Jurbarko r.;

    1.8. sodybos (Maironio tėviškė) (IV521), Bernotų k., Raseinių

r.;

    1.9.  Bikuškio dvaro sodybos (AtV761), Bikuškio k.,  Sudeikių

sen., Utenos aps.;

    1.10. Neteko galios Kultūros paveldo departamento prie

          Kultūros ministerijos direktoriaus

          2006 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. Į-601

          (nuo 2006 m. lapkričio 5 d.)

          (Žin., 2006, Nr. 118-4537)

    2. Registruoju šį įsakymą Kultūros vertybių registre.

   

DIREKTORIUS                          ALBINAS KUNCEVIČIUS

Spausdinimo versija