En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kuriama kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema

2013-01-17

2013 m. sausio 10 d. Kultūros paveldo departamento darbuotojams buvo pristatytas kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimo projektas. Projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonės "Pažangios elektroninės paslaugos VP2-3.1-IVPK-14-K".

Projekto tikslas - sukurti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą KPEPIS, kuri prisidėtų prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, administracinių procedūrų supaprastinimo ir intensyviau įtrauktų visuomenę į paveldo išsaugojimą.

Šiuo metu su kultūros paveldu susijusių paslaugų norintys piliečiai turi atvykti į atitinkamas institucijas. Įgyvendinus šį projektą, į elektroninę erdvę bus perkelta dalis Kultūros paveldo departamento ir Kultūros ministerijos teikiamų administracinių paslaugų. Sukūrus 8 pažangias el. paslaugas, bus palengvintas KPD ir Kultūros ministerijos paslaugų teikimas, informacijos paieška, tipinių sutarčių ir dokumentų pasirašymas, taupomas paslaugų gavėjų laikas, mažinamos KPD ir Kultūros ministerijos darbo sąnaudos, didinamas skaidrumas, gerinama paslaugų kokybė.

Naujoji informacinė sistema pradės veikti nuo 2015 metų.

Nuotraukos iš KPEPIS pristatymo Kultūros paveldo departamente:

Spausdinimo versija