En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2013-01-08 įsakymas Nr. Į-5 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę, sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMO VIETŲ IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ TRANSPORTO NAUDOJIMO KONTROLĘ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. sausio 8 d. Nr. Į-5

Vilnius

1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę, sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. Į-239 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. Į-399 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. Į-253 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. Į-399 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. Į-373 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. Į-399 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. Į-452 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. Į-399 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. Į-300 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. Į-399 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. Į-461 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. Į-399 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių saugojimo vietų ir asmenų, atsakingų už transporto naudojimo kontrolę sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Direktorė                                                                                  Diana Varnaitė

Spausdinimo versija