En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Restauruojamas Žemaičių krikšto simbolis - Telšių katedra

2012-12-21

Įpusėjo Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros šventoriaus ir fasadų tvarkybos darbai. Tai - Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2012 metų programos dalis.

Besibaigiančiais metais atlikus archeologinius tyrimus buvo įrengti inžineriniai tinklai, nutiesti elektros kabeliai, hidroizoliuoti atkasti pamatai. Sutvarkius fasadų bokštinę dalį, nuardyti pastoliai. Restauruotas vakarinis fasadas, sutvarkyta lietaus nuvedimo sistema. Šių darbų užsakovo funkcijos pavestos valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“, o darbus atlieka UAB „Telšių meistras“. Jiems Kultūros paveldo departamentas šiemet skyrė 1451 tūkst. Litų.

Šv. Antano Paduviečio katedros dar laukia interjero restauravimo etapas. Pasak Kultūros paveldo direktorės Dianos Varnaitės, Telšių katedra – svarbus Žemaičių krikšto simbolis, kurį garbaus jubiliejaus proga norisi matyti, pristatyti pasauliui kaip vertingą kultūros paveldo objektą ir kaip ilgametį sielovados Žemaitijoje centrą.

Bernardinai Telšiuose įsikūrė XVII a. pr. pakanclerio Povilo Sapiegos kvietimu. Tada buvo pastatyta laikina medinė bažnyčia ir mūrinis vienuolynas. Po kelių dešimtmečių čia iškilo nauja medinė bažnyčia.

Konventas kentėjo nuo gaisrų ir kitokių to laikmečio negandų. XVIII a. viduryje nutarta pastatyti mūrinę šventovę. Vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus bažnyčia gyvenimą pradėjo 1794-aisiais, Tado Kosčiuskos sukilimo metais, ir šioje bažnyčioje buvo šventinamos sukilėlių pulkų vėliavos.

Architektas Piotras Serbinovičius 1893 m. suprojektavo šventoriaus tvorą ir vartus, 1896 m. parengė bažnyčios remonto projektą. Ji su pertraukomis remontuota iki 1914 m. Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.

Caro valdžiai bernardinus iškeldinus į Tytuvėnus ir Kretingą, jų misiją perėmė pasauliečiai kunigai. 1926 m. buvo įkurta Telšių vyskupija, bažnyčiai suteiktas katedros rangas. Čia ėmė dirbti pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis – Lietuvos Tarybos narys, Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys ir vienas iš jo vadovų.

Spausdinimo versija