En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2012-10-08 įsakymas Nr. Į-358 "Dėl darbo grupės nagrinėti prašymams kompensuoti privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (tai

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL DARBO GRUPĖS NAGRINĖTI PRAŠYMAMS KOMPENSUOTI PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS - PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2012 m. spalio 8 d. Nr. Į-358

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 28 straipsnio 1 dalimi, Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-157 (Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2012, Nr. 101-5169), 10 ir 11 punktais ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 (Žin., 2005, Nr. 45-1474; 2010, Nr. 71-3598), 13.4 punktu:

1. Sudarau dvejiems metams darbo grupę nagrinėti prašymams kompensuoti privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas (toliau – darbo grupė):

Algimantas Degutis – Departamento direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės pirmininkas;

Bronislava Raupėnienė – Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja;

Aušrelė Racevičienė – Departamento Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;

Saulutė Domanskienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguota ekspertė;

Neringa Šarkauskaitė – Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos deleguota ekspertė.

2. Skiriu Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę Indrę Baliulytę darbo grupės sekretore.

3. Tvirtinu darbo grupės darbo reglamentą (pridedamas).

 

Direktorė                                                                                         Diana Varnaitė

Spausdinimo versija