En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2005 10 24 įsakymas Nr.454 “Dėl reikalavimo pašalinti pažeidimus, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo"

                 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
             PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
                         Į S A K Y M A S
                               
  DĖL REIKALAVIMO PAŠALINTI PAŽEIDIMUS, ADMINISTRACINIO TEISĖS
PAŽEIDIMO PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO
                    BYLOJE FORMŲ PATVIRTINIMO
                               
                  2005 m. spalio 24 d. Nr. Į-454
                             Vilnius
                               
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571)  5  straipsnio  10 dalies 10 ir 24  punktais  ir   Kultūros
paveldo   departamento  prie  Kultūros  ministerijos    nuostatų,
patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2005   m.
balandžio  1  d.  įsakymu  Nr.  ĮV-116  "Dėl  Kultūros    paveldo
departamento  prie Kultūros ministerijos nuostatų   patvirtinimo"
(Žin.,  2005,  Nr. 45-1474), 6.41, 6.43, 6.44, 7.3, 7.4  ir   7.9
punktais:
  1. T v i r t i n u pridedamas:
  1.1. Reikalavimo pašalinti pažeidimus blanko formą;
  1.2. Administracinio teisės pažeidimo protokolo formą;
  1.3. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formą.
  2.  Pripažįstu  netekusiu  galios Kultūros  vertybių   apsaugos
departamento  prie  Lietuvos Respublikos  kultūros   ministerijos
direktoriaus 1998-03-04 įsakymą Nr. 20 "Dėl blankų patvirtinimo".
  3. Kultūros paveldo departamento prie
     Kultūros ministerijos direktoriaus
     2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. Į-463
     (nuo 2005 m. lapkričio  6 d.)
     (Žin., 2005, Nr. 131-4759) ir
     2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. Į-601
     (nuo 2005 m. gruodžio 31 d.)
     (Žin., 2005, Nr. 152-5624) redakcija
  Nustatau,  kad  šio  įsakymo 1.1 punktas įsigalioja nuo 2006 m.
sausio 1 d.
  4. Kultūros paveldo departamento prie
     Kultūros ministerijos direktoriaus
     2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. Į-601
     (nuo 2005 m. gruodžio 31 d.)
     (Žin., 2005, Nr. 152-5624) redakcija
  Nustatau,  kad šio įsakymo 1.2, 1.3 ir 2 punktai įsigalioja nuo
2006 m. balandžio 1 d.

 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,
L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                   ALGIMANTAS DEGUTIS

                           ___________

                                 

PrisegtukasDydis
3 priedas.DOC50.5 KB
2 priedas.DOC79 KB
1 priedas.DOC72 KB
Spausdinimo versija