En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2004 12 02 įsakymas Nr.474 "Dėl leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formos, spausdinimo reikalavimų, pildymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo"

      KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO
 PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS
 DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S
                
   DĖL LEIDIMO IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES IR
 ANTIKVARINIUS DAIKTUS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į KITAS EUROPOS
SĄJUNGOS VALSTYBES NARES FORMOS, SPAUSDINIMO REIKALAVIMŲ, PILDYMO
       IR ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
         2004 m. gruodžio 2 d. Nr. Į-474
               Vilnius
 
 Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004   m.
lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1424 "Dėl Kilnojamųjų kultūros
vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos
taisyklių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių
daiktų,kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti
Kultūros  vertybių apsaugos departamento prie Kultūros
ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 165-
6031) 3 punktu,
 t v i r t i n u pridedamus:
 1. Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos
Sąjungos valstybes nares formą;
 2. Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos
Sąjungos valstybes nares spausdinimo reikalavimus;
 3.  Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes   ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos
Sąjungos valstybes nares pildymo ir įforminimo taisykles.
 
DIREKTORĖ                  DIANA VARNAITĖ
 ____________
                              

 

PrisegtukasDydis
Priedas.doc59.5 KB
Leidimo išvežti spausdinimo reikalavimai.doc33 KB
Leidimo išvežti pildymo ir įforminimo taisyklėsi.doc61.5 KB
Spausdinimo versija