En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2004 04 02 įsakymas Nr.74 “Dėl licencijos prekiauti antikvariniais daiktais formos ir licencijų registravimo žurnalo formos patvirtinimo"

          KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO

  PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

                         Į S A K Y M A S

                               

    DĖL LICENCIJOS PREKIAUTI ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS FORMOS IR

        LICENCIJŲ REGISTRAVIMO ŽURNALO FORMOS PATVIRTINIMO

                               

                 2004 m. balandžio 2 d. Nr. Į-74

                             Vilnius

 

  Vadovaudamasi  Licencijų  prekiauti  antikvariniais    daiktais

išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos  Vyriausybės

2003  m.  gruodžio  9  d.  nutarimu  Nr.  1572  (Žin.,  2003, Nr.

116-5286), 12 ir 14 punktais,

  t v i r t i n u pridedamas:

  1. Licencijos prekiauti antikvariniais daiktais formą.

  2. Licencijų registravimo žurnalo formą.

 

DIREKTORĖ                                        DIANA VARNAITĖ

                          ______________                                 Forma patvirtinta Kultūros

                                 vertybių apsaugos departamento

                                 prie Lietuvos Respublikos

                                 kultūros ministerijos

                                 direktoriaus 2004 m. balandžio 2

                                 d. įsakymu Nr. Į-74      Kultūros paveldo departamento prie

      Kultūros ministerijos direktoriaus

      2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. Į-354

      (nuo 2005 m. rugpjūčio 26 d.)

      (Žin., 2005, Nr. 103-3833) redakcija

                  (Lietuvos Respublikos herbas)

                               

                  KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

                    PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

                               

                            LICENCIJA

                PREKIAUTI ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS

                               

                      _______________Nr. 000

                           (data)  Ši licencija patvirtina, kad___________________________________

                               (teisinė forma, juridinio asmens

_________________________________________________________________

pavadinimas, buveinės adresas, kodas, registras)

_________________________________________________________________

suteikiama teisė prekiauti antikvariniais daiktais.

 

________________        _____________     _______________________

   (pareigos)             (parašas)         (vardas ir pavardė)

 

                  A.V.                           ___________                                 Forma patvirtinta Kultūros

                                 vertybių apsaugos departamento

                                 prie Lietuvos Respublikos

                                 kultūros ministerijos

                                 direktoriaus 2004 m. balandžio

                                 2d. įsakymu Nr. Į-74      Kultūros paveldo departamento prie

      Kultūros ministerijos direktoriaus

      2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. Į-354

      (nuo 2005 m. rugpjūčio 26 d.)

      (Žin., 2005, Nr. 103-3833) redakcija

                               

    KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

   LICENCIJŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS____________________________

                                     (identifikavimo žymuo)+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|Reg.|Licen- |Licencijos|Juridinio |Licenci-|Buveinė  |Prekybos |Kodas  |

|Nr. |cijos  |išdavimo  |asmens    |juojama |(adresas)|antikva- |       |

|    |Nr.    |(registr.)|pavadi-   |veikla  |         |riniais  |       |

|    |       |data      |nimas,    |        |         |daiktais |       |

|    |       |          |teisinė   |        |         |vietų    |       |

|    |       |          |forma     |        |         |adresai  |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|  1 |   2   |    3     |    4     |    5   |    6    |    7    |   8   |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|    |       |          |          |        |         |         |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|    |       |          |          |        |         |         |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|    |       |          |          |        |         |         |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|    |       |          |          |        |         |         |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|    |       |          |          |        |         |         |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|    |       |          |          |        |         |         |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+

|    |       |          |          |        |         |         |       |

+----+-------+----------+----------+--------+---------+---------+-------+lentelės tęsinys

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|Regis-|Licencijos|Licencijos|Licencijos|Licencijos |Licencijos |Pas-  |

|tras  |patiksli- |dublikato |galiojimo |galiojimo  |galiojimo  |tabos |

|      |nimo data |išdavimo  |sustabdymo|sustabdymo |panaikinimo|      |

|      |          |data      |data ir   |panaikinimo|data ir    |      |

|      |          |          |pagrindas |data ir    |pagrindas  |      |

|      |          |          |          |pagrindas  |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|  9   |    10    |    11    |    12    |    13     |    14     |  15  |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|      |          |          |          |           |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|      |          |          |          |           |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|      |          |          |          |           |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|      |          |          |          |           |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|      |          |          |          |           |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|      |          |          |          |           |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+

|      |          |          |          |           |           |      |

+------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+_______________         _____________      _____________________

   (pareigos)             (parašas)         (vardas ir pavardė)

Spausdinimo versija