En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2001 02 28 įsakymas Nr.58 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų autorinės priežiūros"

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

2001 m. vasario 28 d. Nr. 058

Vilnius

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO DARBŲ

AUTORINĖS PRIEŽIŪROS

Vadovaudamasi Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37) 22 straipsniu, organizaciniu tvarkomuoju reglamentu STR 1.09.02:1997 “Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla” (Žin., 1997, Nr. 21-518; 1999, Nr. 5-127) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 18 “Dėl skaičiuojamųjų kainų normatyvų patvirtinimo ir Statybos ir urbanistikos ministerijos 1998 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 7 dalinio pakeitimo”,

1. T v i r t i n u tokio dydžio nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų autorinės priežiūros išlaidų normatyvus:

kai objekto kaina (statybos montavimo darbai) yra:

iki 200 tūkst. Lt - 0,6 procento

iki 300 tūkst. Lt - 0,5 procento

300 tūkst. Lt ir daugiau - 0,4 procento.

2. Nustatau, kad šie normatyvai taikomi nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbams, finansuojamiems iš visuomenės lėšų.

 

Direktorė D.Varnaitė

Spausdinimo versija