En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Wetland Settlements of the Baltic. A Prehistoric Perspective

„Wetland Settlements of the Baltic. A Prehistorick Perspective“ – tai pirmasis leidinys, pristatantis viso Baltijos regiono šalių vandeningų vietų archeologinius tyrinėjimus. Knygos tikslas – pristatyti regiono specifiką, aptariant vykdomus ir vykdytus tyrimus, jų glaustus rezultatus, objektų tipus, pateikiant kuo išsamesnę istoriografiją. Straipsnių rinkinys sudarytas iš skyrių, kuriuos parengė patyrę tyrėjai, taip pat jauni specialistai iš Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos, dirbantys su šlapynių archeologijos objektais. Autoriai patys pasirinko straipsnių aspektus bei platesnę ar siauresnę jų tematiką, jų manymu, geriausiai atspindinčią šalyje vykdomų povandeninės ar vandeningų vietų archeologijos tyrinėjimus, pasiekimus ir / ar tokio paveldo būklę. Atskiruose knygos skyriuose nagrinėjami anksčiau tyrinėti vandeningų vietų archeologijos priešistoriniai objektai, taipogi pateikiama informacija apie atliekamus naujausius tyrinėjimus. Aptariamos specifinės objektų apsaugos problemos, metodiniai tyrimų klausimai, atskiri objektų tipai, gamtinės aplinkos rekonstrukcija bei ateities perspektyvos.

Leidinys sudarys galimybes kiekvienam besidominčiajam atrasti šią išskirtinę archeologijos sritį, suvokti vandeningų vietų archeologijos objektų reikšmę proistorės tyrinėjimuose, paskatintins tyrėjus dirbančius su sausumos objektais vykdyti ir kompleksiškus tyrimus vandeningose vietovėse, kurios reikalauja specifinių tyrimų metodų.

Leidinio sudarytoja archeologė, „VŠĮ Povandeninės archeologijos centro“ direktorė Elena Pranckėnaitė. Leidinio išleidimą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Spausdinimo versija