En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiai

2012 vasario 6 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT2 - 7):

1. Kultūros vertybėje kapai (u. k. 10647), esantiems poeto Vlado Grybo, poeto ir visuomenės veikėjo Stasio Jasilionio, rašytojo, vertėjo Kazio Kielos kapams teisinė apsauga nėra reikalinga.

2. Patikslinti namo (u. k. 15966, AtV866), esančio Didžioji g. 5, Vilniaus m. apskaitos duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.

3. Patikslinti namo (u. k. 12131, S761), esančio Savičiaus g. 121/Augustijonų g. 1, Vilniaus m. apskaitos duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.

2012 vasario 6 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta (protokolo Nr. VT2 - 8):

1. Patikslinti rūmų vad. de Reusų (u. k. 750, S801), esančių S. Daukanto a. 2/ Universiteto g. 10, Vilniaus m. apskaitos duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį

2. Patikslinti pirklių gildijos namo (u. k. 679, S805), esančio Didžioji g. 24, Vilniaus m. apskaitos duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį

3. Patikslinti mažosios gildijos namo (u. k. 15955, S804), esančio Didžioji g. 26, Vilniaus m. apskaitos duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.

Spausdinimo versija