En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2011-09-05 įsakymas Nr. ĮV-564 "Dėl inicijuojamų skelbti saugomais kultūros paveldo objektų atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INICIJUOJAMŲ SKELBTI VALSTYBĖS SAUGOMAIS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 5 d. Nr. ĮV-564

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 straipsnio 6 dalimi:

1. Tvirtinu Inicijuojamų skelbti valstybės saugomais kultūros paveldo objektų atrankos kriterijų aprašą (pridedama).

2. Rekomenduoju savivaldybėms skelbiant savivaldybės saugomais kultūros paveldo objektus vadovautis šiame apraše nurodytais kriterijais.

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS KULTŪROS MINISTRĄ                                                GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

PrisegtukasDydis
atrankos kriterijų aprašas.doc28.5 KB
Spausdinimo versija