En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Įspūdingi Europos žydų kultūros dienos renginiai Butrimonyse

Rugsėjo 9 d. Butrimonyse vyko Butrimonių gimnazijos projekto „Žinomi pasaulyje- užmiršti gimtinėje. Bernardui Berensonui ir žydų kultūrai pažinti“, kurį finansavo Lietuvos kultūros departamentas prie Kultūros ministerijos, konferencija, skirta Europos žydų kultūros dienai paminėti.

Į konferenciją susirinkę mokiniai, mokytojai, Butrimonių miestelio gyventojai ir svečiai susipažino su žydų tautos žmonių, gyvenusių Butrimonyse istorijos, kultūros architektūros paveldo palikimu. Parodą parengė istorijos mokytoja metodininkė, kraštotyros būrelio vadovė Danutė Anušauskienė su jaunaisiais kraštotyrininkais.

Konferencija prasidėjo Septyniažvakės - Menoros - uždegimu ir Senojo Testamento ištraukomis, kurias skaitė gimnazijos maironiečiai, Giesmių giesmę (vertimas Sigito Gedos) skaitė Ona Gudaitytė, Alytaus teatro aktorė, Butrimonių gimnazijos Garbės galerijos narė. Konferenciją moderavo mokiniai - maironiečiai Ignas Šimanskis ir Žydrūnė Seiliūtė, jiems talkino lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Irena Šimanskienė.

Pirmą kartą Butrimonyse viešėjo Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto istorijos katedros profesorius Egidijus Aleksandravičius. Savo pranešime „Žydų tautos palikimas Lietuvoje ir Europoje“ profesorius kalbėjo apie žydų tautos palikimą ir likimą, paraleliai plačiau atskleidė ir lietuvių tautos šaknis, tautos ypatumus, likimo vingius, istorijos kultūros bruožus, mūsų savitumą. Supratome, kad lietuvių ir žydų tautos panašaus likimo, patyrę tragiškų išgyvenimų, tautos elito naikinimo, holokausto, tremties ir kitokių žiaurių įvykių. Nuo Vytauto laikų Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo ne tik totorių bet ir žydų gyvenamoji vieta. Šios tautos savo kultūra išmokė ramius, sėslius lietuvius verslumo, prekybos ir logistikos pagrindų. Egidijaus Aleksandravičiaus dėstomos mintys prikaustė ir vyresniųjų ir jaunesniųjų konferencijos dalyvių dėmesį, o labiau Lietuvos istorija besidomintys žmonės papildė savo susidarytą lietuviško charakterio paveikslą naujomis, ryškesnėmis spalvomis, istorijos kelią - naujomis įžvalgomis.

Apie Bernardo Berensono ir kitų dailininkų - žydų pasiekimus supažindino profesorius Antanas Kmieliauskas. Apie Bernardą Berensoną kaip asmenį bei jo išleistus mokslinius darbus, sukauptą menininkų darbų kolekciją pranešimą skaitė Jūratė Šalaševičienė.

Irena Milkevičiūtė ir koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras konferencijos dalyviams padovanojo koncertą. Operos solistė atliko keletą lietuvių liaudies ir kompozitorių harmonizuotų dainų ir aukšto meninio žanro operos arijų, kiekvieną kūrinį pristatydama ir papasakodama apie jį, kad mokiniai suprastų operinio dainavimo ir muzikos ypatumus. Visi salėje esantys dalyviai turėjo galimybę atitrūkti nuo kasdienybės, pasijusti išminties ir meno šventovėje.

Po konferencijos svečiai ir dalyviai diskutavo, dalijosi prisiminimais, ateities lūkesčiais ir darbais.

Spausdinimo versija