En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo departamento Vilniaus padalinys turi naują vadovą

Rugpjūčio 1 dieną darbą Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame padalinyje pradeda naujas jo vadovas, žinomas paveldosaugininkas Vitas Karčiauskas. Šias pareigas jis užims tarnybinio kaitumo būdu pagal Valstybės tarnybos įstatymo 20 straipsnį.

Vitas Karčiauskas yra kultūros vertybių apsaugos aukščiausiosios kategorijos ekspertas ir kultūros vertybių apsaugos valdymo aukščiausiosios kategorijos specialistas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jis dirbo Kultūros paveldo inspekcijos vyriausiuoju valstybiniu inspektoriumi, vėliau – Kultūros paveldo centro direktoriumi, o pastaraisiais metais užėmė sostinės savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjo pareigas. Vitas Karčiauskas – vienas iš 1995-2005 m. galiojusio Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo autorių.

Naujasis KPD Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas yra aktyvus visuomenininkas, fotografas, sklandymo sporto meistras.

V.Karčiauskas pasirinktas tikintis, kad jam vadovaujant bus energingai saugomos autentiškos paveldo detalės, kurios labiausiai kentėjo, kai Vilniaus teritoriniam padaliniui vadovavo neseniai iš šių pareigų atleistas Rimantas Bitinas.

Spausdinimo versija