En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Dailės paveldo apsauga

Renesansinė ąžuolinė sakykla evangelikų-reformatų bažnyčioje, Kėdainiai TYRIMAI IR PROJEKTAS: M. Malušakaitė, V. Kneižienė UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: V. Dzindziliausko IĮ (pradėta 2001) LĖŠOS: KVAD

Svarbią Lietuvos kultūros paveldo dalį sudaro dailės vertybės, sukurtos profesionalių menininkų ir liaudies meistrų. Į valstybinius kultūros vertybių registrus įtraukiami prieš 50 metų ir anksčiau sukurti medžiaginiai kūriniai, turintys didelę kultūrinę ir meninę vertę. Meno kūrinių konservavimui ir restauravimui Kultūros vertybių apsaugos departamentas kasmet skiria lėšų. Atsižvelgiant į dailės vertybių įvairovę, valstybės lėšomis finansuojami vertingiausi atskirų pogrupių kūriniai.

Daugiausiai vertingo dailės paveldo išlikę Lietuvos bažnyčiose. Bažnyčių interjerai turtingi monumentaliosios ir dekoratyvinės tapybos pavyzdžiais (sienų tapyba, vitražai, mozaika), skulptūriniu dekoru (stiuko lipdyba, fundatorių antkapiai), įrangos elementais (puošnūs altoriai, sakyklos, vargonų prospektai, krikštyklos, kilnojamieji altorėliai), metalo ir auksakalystės kūriniais (paveikslų aptaisai, antepediumai, šviestuvai, varpai, sarkofagai, grotos, dekoratyviniai kryžiai, liturginiai indai, monstrancijos, relikvijoriai). Skulptūrinio dekoro šedevru laikomos barokinės kompozicijos Vilniaus Šv. Petro ir Povilo ir Pažaislio vienuolyno bažnyčiose.

Šiuo metu didžiausias Kultūros vertybių apsaugos departamento rūpestis yra pradėti ir tęsiami restauravimo darbai Kauno Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje, Kauno Arkikatedroje bazilikoje, Šiluvos bazilikoje, Vilniaus Bernardinų, Šv. Mikalojaus, Šv. Kotrynos ir Švč. M. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčiose, Pranciškonų bažnyčioje Kretingoje. 2003 m. restauruota zakristijos skliautų tapyba (XVIII a.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje Vilniuje. 2001 m. restauruota presbiterijos skliautų tapyba Pažaislio bažnyčioje (XVIII a.).

Konservavimo ir restauravimo darbų metu atverčiami nauji puslapiai Lietuvos meno istorijoje: didžiausiu šių dienų atradimu laikoma remonto metu surasta XVI a. autentiška skliautų tapyba Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Kultūros vertybių apsaugos departamento pastangomis pastaraisiais metais restauruota ir perduota savininkams nemažai unikalių ir reikšmingų Lietuvos dailės kūrinių. 1999 m. restauruotas Raudondvario bažnyčios paveikslas „Šv. Benediktas" (aut. S. Čechavičius, XIX a.). 2001 m. restauruotos Joniškio raj. Skaisgirio bažnyčios koplytėlių stacijų polichromuotos medinės skulptūrėlės (XIX a.). 2002 m. užbaigti Varnių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios (Telšių r.) didžiojo altoriaus su sidabruotom skulptūrom (XVII a.) restauravimo darbai. Visų šventųjų bažnyčioje Vilniuje 2002 m. restauruotas koplyčios altorius su skulptūromis ir sienine tapyba (XVIII a.). 2002 m. restauruoti Rokiškio Šv. Mato bažnyčios XIX a. vitražai ir šios bažnyčios varpinės laikrodis. Į Šiluvos baziliką iškilmingai sugrįžo stebuklingas paveikslas „Dievo Motina su kūdikiu" (XVII a.), restauruotas 2003 m. Šiuo metu restauruojama Vilniaus Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios altorių lipdyba (XVIII a.) ir puošni sakykla. Netrukus į Kretingos bažnyčią sugrįš konservuotos vienuolių stalės. Į Kėdainių kalvinų bažnyčios kriptas sugrįžo konservuoti ir restauruoti kunigaikščių Radvilų giminės sarkofagai. Dėl šių unikalių meno kūrinių kripta gausiai lankoma turistų. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje eksponuojama1998 m. restauruota gotikinė Dievo Motinos skulptūra - Marija su kriauše.

Vertingą Lietuvos dailės paveldo dalį sudaro molbertinė tapyba. Vertingiausi šventųjų, dvasininkų bei didikų portretai, tapyti XVII-XVIII a., Lietuvos katalikų Bažnyčios dėka eksponuojami parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene", veikiančioje Dailės muziejuje. XX a. pradžios dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai, žinomi visame pasaulyje, eksponuojami specialiai įrengtoje galerijoje Kaune. Jų restauravimu ir apsauga taip pat rūpinasi valstybė.

Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios centrinis altorius (XVIIIa.) TYRIMAI IR PROJEKTAS: I. Bėčienė, N. Rauckiene UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: S. Stanionio restauravimo atelje (1999-2002) LĖŠOS: KVAD Altorius su epitafine lenta Jonui Bžostovskiui Veliuonos bažnyčioje (XVII a. antra pusė) UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: S. Stanionio restauravimo atelje
Procesijų altorėlis is Slavikų bažnyčios (1888), Šakių r. TYRIMAI IR PROJEKTAS: R. Zdanavičius UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: S. Stanionio restauravimo atelje (2001-2002) I.ĖŠOS: KVAD
   
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elžbietą choro skliautų freskos, tapytos italų dailininko Mykolo Archangelo Palonio (1677-1685)
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą choro skliautų dekoras (XVIII a.). Foto V. Kaučikas TYRIMAI IR PROJEKTAS: E. Gelžinytė, G. Samuolytė, E. Telksnienė, N. Rauckienė UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: UAB „Restauracija", „Restauravimo projektai" (1990-2003) LĖŠOS: KVAD

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios skliautų tapyba ir centrinis altorius (XVIII a.) TYRIMAI: N. Šarkauskaitė, E. Telksnienė, N. Rauckienė UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: Š. Juršėno įmonė „Senoji freska" (2000-2003) LĖŠOS: KVAD

Kryžiaus kelio stotys Skaisgirio Šv. Jurgio bažnyčioje (XIX a.), Joniškio r. TYRIMAI IR PROJEKTAS: A. Šiaulys Užsakovas: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: IĮ „Alfonso Šiaulio dirbtuvė" (1999-2002) LĖŠOS: KVAD
Rokiškio Šv. Mato bažnyčios medinė sakykla (XIX a. pab.)
Rokiškio Šv. Mato bažnyčios šiaurinės navos vitražai TYRIMAI IR PROJEKTAS: Ignas Meidus UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: UAB „Resvita" (2000) LĖŠOS:KVAD
Kunigaikščių Radvilų šeimos sarkofagai Kėdainių evangelikų-reformatų bažnyčioje (1631-1652) TYRIMAI IR PROJEKTAS: G. Kazlauskas UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" LĖŠOS: KVAD
Barokinė sakykla Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje (1817), Vilnius UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" LĖŠOS: KVAD
Nežinomas skulptorius. Madona su kriauše (XVI a. pr.). Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas (Foto: Arūnas Baltėnas)
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidė­jimo skulptūra Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje (XVI a. pab.), Jonava TYRIMAI: D. Panavaitė UŽSAKOVAS: UAB „Lietuvos paminklai" RANGOVAS: S. Stanionio restaura­vimo atelje (1999) LĖŠOS: KVAD
Spausdinimo versija