En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Unikalus medinis Biržuvėnų dvaras pakilo iš degėsių

Kultūros paveldo departamento komisija priėmė Biržuvėnų dvaro ponų name atliktus restauravimo darbus. Šis Telšių rajone esantis dvaras – vienas iš dviejų Lietuvoje išlikusių medinių tokio tipo XVIII - XX a. pirmos pusės dvarų, kuriems pavyko iki mūsų dienų išlaikyti savo struktūrą, kompleksiškumą, o taip pat vienintelį Lietuvoje išlikusį XVIII a. viduryje mediniais etninės architektūros pastatais užstatytą reprezentacinį kiemą.

2004 m. Biržuvėnų dvare siautėjęs gaisras sunaikino dalį ponų namo autentikos: sudegė stogas, išdegė vidurinės dalies patalpos, nuvirto vienas iš didžiųjų kaminų. Medinės dvarų architektūros paminklo būklė tapo avarinė. Tačiau 2008 metais gauta parama projektui „Biržuvėnų dvaro sodybos pritaikymas viešosioms reikmėms" – 4,5 mln.litų – prikėlė dvarą naujam gyvenimui. Šis projektas buvo finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų ir valstybės biudžeto lėšų.

Projektą įgyvendino Telšių rajono savivaldybės administracija, jam vadovavo architektas Rimas Grigas, darbus vykdė UAB „Virbarta“.

Restauruotame Biržuvėnų dvaro ponų namas bus naudojamas Luokės seniūnijos bendruomenės poreikiams, čia veiks biblioteka. Šiuo metu iš ES lėšų tvarkomi ir pritaikomi turizmui dvaro ūkiniai pastatai.

Biržuvėnai pirmą kartą paminėti 1253 m. balandžio 5 d. vyskupo Heinricho Kuršo žemės pietinių sričių dalybų akte kaip „Birsine". XV a. čia buvo įkurtas stambus karališkasis dvaras – seniūnijos centras. XVII a. pradžioje dvaras priklausė bajorams Kenstartams. 1637 m. Jonas Sebastijonas Kenstarta, Žemaičių seniūnijos vėliavininkas už 20000 lenkų auksinių dvarą pardavė Pajūrio seniūnui Aleksandrui Vainai. Vainos jį valdė 30 metų. 1667 m. Vladislovas Vaina ir jo žmona Feliciana Belikevičiūtė – Vainienė Biržuvėnus perleido Mykolui Gorskiui, herbo Nalenč (Nalęcz) savininkui, Beržynų ir Pašatrijos valdytojui.

Istoriniuose šaltiniuose pažymima, kad vienu iš svarbiausių Gorskių šeimos dvaru Biržuvėnai tapo apie XVIII a. vidurį, kuomet Žemaitijos kaštelionas Mykolas Gorskis po antrosios savo santuokos su Marijona Vainaite (žymių šeimų sąjungą įamžino kokliai su Gorskių ir Vainų herbais bei 1759 m. data), pastatė Biržuvėnuose medinį ponų namą, dvi oficinas ir kitus ūkinius pastatus.

Gorskiams dvaras priklausė iki 1940 m., t. y. beveik 300 metų. Sovietams okupavus Lietuvą, ir paskutinei dvaro savininkei Onai Gorskienei pasitraukus į Austriją, jos turtas buvo nacionalizuotas. Antrojo pasaulinio karo metais dvaras priklausė vokiečių karinei vadovybei. Po karo jame įkurtas tarybinis ūkis.

Kontaktinis asmuo:

Antanas Eičas

Kultūros paveldo departamento

Telšių teritorinio padalinio vedėjas

Tel.: 8 612 1 02 90

El.paštas: antanas.e@heritage.lt

Spausdinimo versija