En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Ji vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos kultūros srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. Kultūros ministerijos uždavinys yra sudaryti sąlygas nacionalinės kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai, dalyvavimui kultūrineje veikloje ir kultūros vertybių apsaugai; remiantis Lietuvos kultūros ir meno tarybos, visuomeninės organizacijos Lietuvos kultūros savivaldos kolegijos, kultūros ir meno sričių ekspertų komisijų pasiūlymais, bendradarbiaujant su kitomis valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis ir perimant naudingą pasaulio valstybių kultūros organizavimo patirtį, įgyvendinti ir koordinuoti valstybės kultūros politiką profesionaliojo ir tradicinio meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibliotekų, leidybos, kultūros vertybių apsaugos srityse, taip pat valstybės politiką autorių teisių ir gretutinių teisi ų apsaugos ir visuomenės informavimo srityse.

Spausdinimo versija