En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kultūros paveldo centras

Kultūros paveldo centras yra biudžetinė Lietuvos materialiojo kultūros paveldo apskaitos ir tyrimo įstaiga. Jo veiklos tikslai yra organizuoti ir vykdyti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių (išskyrus archyvinių dokumentų), nesančių valstybinėse saugyklose, tyrimą ir apskaitą, kaupti ir saugoti valstybei reikalingą informaciją apie materialujį kultūros paveldą, kultūros vertybes ir kultūros paminklus, propaguoti materialujį kultūros paveldą, kultūros vertybes ir kultūros paminklus, jų apsaugą.

Spausdinimo versija