En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-05-17 įsakymas Nr. Į-145 "Dėl Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2011 m. programos kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų sąrašo bei skirtų lėšų patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ PRITAIKYMO (PAVELDOTVARKA) PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2011 M. PROGRAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ SĄRAŠO BEI SKIRTŲ LĖŠŲ PATVIRTINIMO

2011 m. gegužės 17 d. Nr. Į-145

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2011 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. S-1(165) „Dėl Kultūros ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemonių, kurias 2011 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, projektų“ („Informaciniai pranešimai“, 2011, Nr. 10-71) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos planu (toliau – Veiklos planas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-280 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano patvirtinimo“,

t v i r t i n u pagal Veiklos plano 02.004.01.01.04 priemonės „Užtikrinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos įgyvendinimą“ veiksmą „Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos objektų tvarkybos darbus“ vykdomos Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms 2011 metų programos kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų sąrašą ir skirtas lėšas.Direktorė                                                                                     Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
Piligrimupriedas_G.pdf204.08 KB
Spausdinimo versija