En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-04-19 įsakymas Nr. Į-119 "Dėl kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 m. veiklos plano 02.004.01.01.03 priemonę ,,Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutart

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ PAGAL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2011 M. VEIKLOS PLANO 02.004.01.01.03 PRIEMONĘ ,, UŽTIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMĄ" SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. balandžio 19 d. Nr. Į-113

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2011 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. S-1(165) „Dėl Kultūros ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemonių, kurias 2011 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, projektų“ („Informaciniai pranešimai“, 2011, Nr. 10-71) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-280 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano patvirtinimo“,

t v i r t i n u Kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 m. veiklos plano 02.004.01.01.03 priemonę ,,Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimą" sąrašą (pridedamas).Direktorė                                                                                                      Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
SV Sostas priedas.pdf166.66 KB
Spausdinimo versija