En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-04-15 įsakymas Nr. Į-110 "Dėl kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų ir kitų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano 02.004.01.01.01 priemonės „užtikrinti paveldotvarkos programos įgyvendinimą“ vykdy

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI JŲ TVARKYBOS DARBŲ IR KITŲ KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANO 02.004.01.01.01 PRIEMONĖS „UŽTIKRINTI PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ“ VYKDYMO VEIKSMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. balandžio 15 d. Nr. Į-110

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2011 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. S-1(165) „Dėl Kultūros ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemonių, kurias 2011 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, projektų“ („Informaciniai pranešimai“, 2011, Nr. 10-71) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-280 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano patvirtinimo“,

t v i r t i n u Kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos darbų ir kitų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano 02.004.01.01.01 priemonės „Užtikrinti Paveldotvarkos programos įgyvendinimą“ vykdymo veiksmų sąrašą (pridedamas).

 

Juridinio skyriaus vedėjas,                                                                   Andrius Vaicekauskas

pavaduojantis direktorių

PrisegtukasDydis
Paveldotv. 2011 m. progr. sarasas 04-15.xls40 KB
Spausdinimo versija