En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-04-11 įsakymas Nr. Į-103 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų, priimančių sprendimus, galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų išvengimo prevencijos"

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL  KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, PRIIMANČIŲ SPRENDIMUS, GALIMŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ IŠVENGIMO PREVENCIJOS

 

2011 m. balandžio 11 d. Nr. Į-103

Vilnius

 

 

                     Vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu ir vykdydama Ministro Pirmininko 2011-03-25 pavedimą Nr. 12-1274 bei Kultūros ministerijos 2011-04-05 pavedimą Nr. S2-852,

                     p a v e d u:

                     1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių vedėjams užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymą jų vadovaujamuose Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos struktūriniuose padaliniuose, ypatingą dėmesį skiriant pavaldžių sprendimus priimančių valstybės tarnautojų galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų išvengimo prevencijai.

                     2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio vyriausiajai specialistei Reginai Greviškienei supažindinti su šiuo įsakymu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos struktūrinių padalinių vedėjus.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Diana Varnaitė

 

 

Spausdinimo versija