En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-02-10 įsakymas Nr. Į-40 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 2011 metų temų prioritetų nustatymo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO LEIDYBOS PROJEKTŲ, DALINAI FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, 2011 METŲ TEMŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO

2011 m. vasario 10 d. Nr. Į-40

Vilnius

Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. Į-39 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, temų sąrašo patvirtinimo“ 2 punktu, nustatau, kad prioritetas 2011 metais teikiamas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos leidybos projektams, dalinai finansuojamiems valstybės biudžeto lėšomis, kuriuose numatoma parengti ir/ar išleisti leidinius pagal šias temas:

1. Temos Nr. 1 ,,Kultūros paveldo pažinimas ir sklaida“ potemę Nr. 1.1 ,,Lietuvos architektūros paveldas“. Atlasai, albumai, fotoalbumai, parodų katalogai ir kito pobūdžio reprezentaciniai leidiniai, skirti Lietuvos architektūros paveldui pristatyti (2011 metais prioritetas teikiamas medinei architektūrai);

2. Temos Nr. 1 ,,Kultūros paveldo pažinimas ir sklaida“ potemę Nr. 1.14 ,,Tarptautinė paveldosauginė mintis“. Verstiniai užsienio autorių paveldosaugos teorijos darbai, supažindinantys su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis kultūros paveldo sampratomis, pateikiantys pamatinius šiuolaikinių paveldo išsaugojimo problemų aspektus;

3. Temos Nr. 3 ,,Kultūros paveldas, vertybės ir paminklai“ potemę Nr. 3.7 ,,Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas, esantis užsienyje“. Įvairaus pobūdžio moksliniai informaciniai leidiniai apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje, specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;

4. Temą Nr. 7 ,,Paveldo aktualijos“. Valstybinių kultūros paveldo apsaugos institucijų organizuojamų konferencijų pranešimų, skirtų kultūros paveldo apsaugai propaguoti, lietuvių ir/ ar anglų kalba leidyba, Lietuvos kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos veiklos apžvalga.

 

Direktorė                                                                                           Diana Varnaitė

Spausdinimo versija