En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2011-02-10 įsakymas Nr. Į-39 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, temų sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUSĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO LEIDYBOS PROJEKTŲ, DALINAI FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, TEMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. vasario 10 d. Nr. Į-39

Vilnius

Siekdama užtikrinti, kad nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektai, dalinai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, atspindėtų kuo įvairesnes paveldosaugos sritis:

1. T virtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, temų sąrašą (pridedama).

2. Pavedu Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriui kasmet, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, temų sąrašu, parengti įsakymo dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, temų prioritetų nustatymo projektą.

Direktorė                                                                                             Diana Varnaitė

PrisegtukasDydis
SARASAS PATVIRTINTAS_I-39.doc37.5 KB
Spausdinimo versija