En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

„Kultūros paminklai“ / 15

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“, kurio išleistas jau 15-tas numeris, nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai numizmatikos, menotyros, istorijos, urbanistikos paveldo klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių sakralinio paveldo tema, jau tapo tradicija numeryje skirti dėmesio ir Klaipėdos krašto arba Mažosios Lietuvos kultūros paveldo problematikai. Leidinyje įvestas naujas skirsnis – Nauji duomenys apie kultūros paveldo objektus.

„Kultūros paminklų“/15 autoriai prof. J. Glemža, prof., habil. dr. J. Bučas, dr. A. Merkevičius, dr. M. Purvinas, M. Purvinienė, M. Baužienė ir kiti skaitytojams jau pažįstami kultūros paveldo specialistai.

Leidinys skirtas kultūros paveldo specialistams bei visiems besidomintiems kultūros paveldu, jo išleidimą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

ISBN 978-9986-420-85-9, 192 p.

Spausdinimo versija