En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Gražina Marija Martinaitienė „Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė XX a. pervartose“

Gražinos Marijos Martinaitienės monografija „Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė“ skirta itin svarbiam meninės kultūros dėmeniui - mediniams liaudies memorialiniams paminklams, XX a. statytiems ir stovėjusiems visur, kur tik reikėjo pažymėti kažką ypatingą, vertą paminėjimo, maldos ar įžado, jų kūrėjus, istorijos peripetijas. Leidinyje užsibrėžtas tikslas – pristatyti žymiausių kryždirbių sukurtus darbus, nustatyti per atskirus Lietuvos XX a. istorijos raidos tarpsnius sukurtų sakralinių dirbinių meninę vertę, jų ryšį su ankstesne tradicija, istorijos eigoje susiformavusius skirtumus ir jų priežastis. Autorė savo monografijoje skiria ypatingą dėmesį kryžių naikinimo metui, jo skaudiems padariniams sakraliniam paveldui. Monografija skirta objektams, kuriems UNESCO suteikė nematerialiojo paveldo vertybės statusą.

G. M. Martinaitienės leidinys „Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė XX a. pervartose“ įdomus tiek šio paveldo specialistams, tiek plačiajai Lietuvos skaitytojų auditorijai. Leidinys dalinai finansuotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos.

Leidinio ISBN 978-9986-420-84-2

Spausdinimo versija