En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Kauno Žaliakalnis turi apsaugos planą

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas patvirtino Kauno Žaliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos ribų specialųjį planą.

Šią istorinę Kauno miesto dalį 1996 metais buvo pasiūlyta įregistruoti kaip kultūros vertybę, o 1999-aisiais Žaliakalnis įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro urbanizuotų vietovių sąrašą.

Urbanistinį Žaliakalnio augimą lėmė danų inžinieriaus M.Frandseno kartu su Kauno inžinieriumi Antanu Jokimu 1923 m. parengta Kauno vystymosi schema. Nors daugelis jų siūlymų liko neįgyvendinti, trapecijos formos rajonas buvo sudalintas vėduokliniu gatvių tinklu, iš anksto apgalvota apželdinimo sistema. Ši teritorija iki mūsų dienų išlaikė autentišką urbanistinį karkasą su gatvių bei takų tinklu; išliko įprastas sodybinis užstatymas, netolygus namų atitraukimas nuo gatvės, teikiantis kvartalams tapybiškumo. Iki šiol laikomasi tradicinio sklypų apželdinimo. Teritorijos autentiškumą liudija ir iki šiol puoselėjamas gyvenimo būdas.

2006 m. buvo pradėtas rengti Žaliakalnio apsaugos specialusis planas, kurio tikslas – tam tikrais sprendiniais užtikrinti, kad būtų išsaugota ši istorinė Kauno dalis. Specialųjį planą organizavo Kultūros paveldo departamentas, jį rengė valstybinė įmonė "Lietuvos paminklai", projektui vadovavo architektė Giedrė Filipavičienė.

Pagal specialųjį planą Žaliakalnio teritorijos riba pravedama K.Petrausko gatvės vakarine riba iki sankryžos su Radvilėnų plentu ir suka Radvilėnų plento šiaurine bei rytine ribomis iki sankryžos su Vydūno alėja. Toliau riba sutapatinama su Ąžuolyno parko kadastrinio sklypo šiaurine riba.

Taip pat nustatyta ir vizualinės apsaugos zona, reikalinga tam, kad neatsirastų per arti itin disonuojančių naujų darinių, galinčių pakeisti Žaliakalnio vertingąsias savybes.

Apsaugos zonos šiaurinė dalis apima sklypą Aušros g. 46, kvartalus, ribojamus Aušros, Šimkaičių, P.Višinskio, J.Žemgulio gatvėmis. Rytų pusėje vizualinės apsaugos zonos šiaurinės dalies riba sutapatinama su Kauno miesto žydų senųjų kapinių sklypo vakarine ir pietvakarine ribomis. Rytinė dalis apima eilę sklypų, esančių prie rytinės Radvilėnų plento atkarpos tarp Kauno miesto žydų senųjų kapinių ir Tyrimų laboratorijos pastatų komplekso.

Žaliakalnis pirmiausia vertingas dėl išlikusios tradicinės gyvensenos, darnaus geometrinio plano santykio su laisvu užstatymu bei želdiniais ir dėl vietinio architektūros pobūdžio. Gyventojai čia galės perplanuoti namų vidų, keisti stogų, sienų dangas, statyti priestatus, tačiau keliamos sąlygos, kad šie pakeitimai nepažeistų tradicinio užstatymo stiliaus.

 

Kontaktinis asmuo:

Giedrė Filipavičienė

projekto vadovė

VĮ „Lietuvos paminklai“

Tel.: (8 5) 273 46 85

Mob.: (8-686) 13186

El. paštas: g.filipaviciene@lpaminklai.lt

Spausdinimo versija