En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2010-12-31 įsakymas Nr. Į-532 "Dėl Kultūros paveldo departamento antikorupcinės 2010–2012 metų programos ir Kultūros paveldo departamento antikorupcinės 2010–2012 metų programos priemonių plano patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS 2010–2012 METŲ PROGRAMOS IR KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS

2010–2012 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 31 d. Nr. Į-532

Vilnius

                     Įgyvendindama Kultūros srities antikorupcinės 2010-2012 metų programos priemonių įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-11-12 įsakymu Nr. ĮV-598, priemones:

                     1. T v i r t i n u pridedamus:

                     1.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antikorupcinę 2010–2012 metų programą;

                     1.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antikorupcinės 2010–2012 metų programos priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

                     2. P a v e d u:

                     2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio vyriausiajai specialistei Reginai Greviškienei pasirašytinai supažindinti Departamento skyrių ir teritorinių padalinių vedėjus su šiuo įsakymu;

                     2.2. Departamento skyrių ir teritorinių padalinių vedėjams pasirašytinai supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius valstybės tarnautojus;

                     2.3. Departamento skyrių ir teritorinių padalinių, numatytų Priemonių plane atsakingais vykdytojais, vedėjams:

                     2.3.1. užtikrinti Priemonių plano priemonių įgyvendinimą;

                     2.3.2. kas pusmetį teikti ataskaitas apie Priemonių plano vykdymą Departamento direktoriaus pavaduotojui Algimantui Degučiui;

                     2.4. Departamento direktoriaus pavaduotojui Algimantui Degučiui organizuoti Priemonių plano priemonių poveikio vertinimą ir stebėseną.

 

 

 

Direktorė                                                                               Diana Varnaitė

 

PrisegtukasDydis
patvirtintas priemonių planas.doc52 KB
antikorupcijos programa.doc43 KB
Spausdinimo versija