En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės veikla

Siekiant aktyvaus ir visapusiško bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje itin svarbus regioninis bendradarbiavimas. Plėtojant Lietuvos bendradarbiavimą su Baltijos jūros regiono šalimis reikšminga yra Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės veikla (Baltic Sea Monitoring Group on Heritage Co-operation).

Monitoringo grupė buvo įsteigta 1997 m., kaip sudedamoji dalis Baltijos Jūros Valstybių Tarybos, kuri yra visuotinis politinis forumas skirtas Baltijos jūros regiono tarpvyriausybiniam bendradarbiavimui. Tarybos nariai – 11 Baltijos jūros regiono valstybių (Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Vokietija) ir Europos Komisija. Taryba nustato politinius tikslus, formuoja veiksmų planus, inicijuoja projektus ir veikia, kaip forumas, kuriame dalinamasi idėjomis apie regionines bendrai aktualias problemas.

Monitoringo grupės šalys narės plėtoja regioninį bendradarbiavimą siekdamos apsaugoti kultūrinio paveldo įvairovę bei visoms šalims bendrą ir reikšmingą paveldą. Monitoringo grupės nariai dalijasi žiniomis bei patirtimi, o taip pat formuluoja prioritetines bendradarbiavimo kryptis kultūros paveldo apsaugos srityje. Šios grupės veikla yra tarpinė grandis tarp nacionalinių ir regioninių projektų, taip pat ji inicijuoja ir remia regioninius pasiūlymus bei iniciatyvas. Jungtinė tarptautinė veikla skatina atsakinga ir sąmoningą kultūros paveldo integravimą į regioninę politiką bei programų vykdymą.

Atsižvelgiant į tai, kad Monitoringo grupės veiklos ir interesų laukas yra itin platus, buvo inicijuota penkių specializuotų darbo grupių veikla: jūrinio paveldo ir pakrančių apsaugos, pastatų priežiūros, istorinių miestų, povandeninio paveldo, kultūros paveldo edukacijos.

2009-2011 m. monitoringo grupės veiklai pirmininkauja Alfredas Jomantas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas.

Daugiau informacijos apie Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės veiklą anglų kalba galima rasti internetiniame puslapyje – mg.kpd.lt.

Spausdinimo versija