En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Paslaugos

Kultūros paveldo departamento darbo laikas:

pirmadieniais- ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Papildomos lankytojų priėmimo valandos:

pirmadieniais ir penktadieniais papildomai po 1 val. po nustatyto darbo laiko.

Valstybinių švenčių išvakarėse dirbame 1 val. trumpiau.

Kilnojamosios kultūros vertybės paso ir jo dublikato išdavimas bei Paso keitimas

Kultūros vertybių registro duomenų teikimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių pasų, kitų Kultūros vertybių registro duomenų išrašų, pažymų ir kitų dokumentų dėl Kultūros vertybių registre esančių duomenų teikimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymas

Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, išskyrus savivaldybės tarybų paskelbtų saugomais, apsaugos reglamentų išdavimas

Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ir jo dublikato išdavimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, suteikiančio teisę specialistui vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, parengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovauti tokiems darbams, atlikti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, išdavimas, Atestato dublikato išdavimas ir galiojimo pratęsimas.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, suteikiančio teisę specialistui rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, išdavimas, Atestato dublikato išdavimas ir galiojimo pratęsimas.

Leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimas

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimas.

Leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimas

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) rengimas ir išdavimas

Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) išdavimas.

Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares išdavimas

Pažymos apie paveldimo turto (antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių) vertę išdavimas.

Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais, jų dublikatų išdavimas ir duomenų licencijoje tikslinimas

Kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas skyrimas

Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams skyrimas.

Kompensacijų kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams skyrimas.

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis

Kompensacijos skelbiamo valstybės saugomu kultūros paveldo objekto valdytojui, kai nustatyti ar sugriežtinti veiklos apribojimai, draudžiantys anksčiau vykdytą veiklą, realiai sumažina valdytojo gaunamą naudą, skyrimas.

 

 

Spausdinimo versija